ST1453 v3.0 

                                           
                    Gerilme Hesabı                                      Aşık Hesabı                                   Petek Kiriş Hesabı

;                                                                                                             
                                              
                  Birleşim Hesapları                         Yapma Kolon Hesapları                            Uzay Çatı Hesabı             
        

                                            
                      Ek Hesapları                             Kolon Ayakları Hesapları                           Deprem Hesabı   
                   

                                           
                    Kesit Tasarımı                                     Kaynak Tasarımı                                  Bulon Tasarımı